เราจะเพิ่มเติมเนื้อหาการให้บริการเร็วๆนี้

  • บริการจัดส่งสินค้า
  • ท่องเที่ยว
  • เช่าใช้รถตุ๊กตุ๊กในโอกาสพิเศษต่างๆ
  • เช่น รับส่งสัตว์เลี้ยง ส่งอาหาร ขนย้ายสิ่งของ
  • เช่ารถตุ๊กตุ๊กสำหรับงานอีเว้นท์. ซึ่งคุณสามารถประดับตกแต่งรถตุ๊กตุ๊กให้เข้ากับตีมงานได้

บริการรถตุ๊กตุ๊กพร้อมคนขับ เรายังไม่มีบริการเช่าเพื่อขับขี่เอง