จากที่เราเริ่มการก่อตั้งบริษัท expique เมื่อ6ปีก่อน หนึ่งในเป้าหมายของเราคือการเอารถตุ๊กตุ๊กมาใช้ในกิจการทัวร์ เพื่อช่วยคนขับตุ๊กตุ๊กให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านการทำงานที่ถูกกฎหมายและการให้บริการอย่างมืออาชีพ

ในสายงานท่องเที่ยว มันยากที่จะปฎิเสธว่าตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพฯค่อนข้างมีชื่อเสียงไปในทางที่ไม่ดี เรามักจะได้ยินข่าวเรื่องตุ๊กตุ๊กที่หลอกนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของเรา สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแต่เป็นส่วนน้อย เพราะส่วนมากคนขับตุ๊กตุ๊กที่เราได้สัมผัสเป็นคนขยันที่เพียรทำงานเพื่อหารายได้

สำหรับเรา พวกเค้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์และขยัน พิสูจน์ได้จากคนขับตุ๊กตุ๊กที่ทำงานกับเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนตอนนี้ล่วงมากว่า 5 ปีแล้วคนขับเหล่านี้ยังทำงานอย่างขยันขันแข็งภายใต้กฎระเบียบของบริษัทด้วยดีเสมอมา มีเพียงคนขับจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยกว่า 10% ที่ไม่ได้ร่วมงานกับเราแล้ว ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว

อีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของพวกเค้าคือเมื่อถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสในแต่ละปี เราเพิ่มเติมความพิเศษในทัวร์ของเราในตีม คริสต์มาสตุ๊กตุ๊กทัวร์ แรกเริ่มเราขอให้คนขับแต่งตัวเป็นซานตาครอสเพียงบางส่วนก็ได้ แต่พวกเขายินดีที่จะแต่งเป็นซานตาครอสอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังมีความสุขที่จะใช้เวลาหลายชั่งโมงประดับประดาตุ๊กตุ๊กของตัวเองในตีมคริสต์มาส พวกเค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นทุกๆปี

Santa Tuk Tuk Tours
ซานต้าตุ๊กตุ๊กทัวร์

เรามีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนขับตุ๊กตุ๊ก ให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท มาวันนี้เรามีงานมากขึ้นเราสร้างงานสร้างรายได้ให้ตุ๊กตุ๊กของเราเพิ่มขึ้น
ทีมงานตุ๊กตุ๊กของเราก็ขยายใหญ่ขึ้น ในปีนี้เราหวังว่าจะมีทัวร์กลางวันที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้ให้กับคนขับของเราอีก

แต่เนื่องด้วยสถานกาณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาได้ เราไม่มีลูกค้าเราจึงไม่สามารถให้งานกับคนขับได้อีกทั้งยังกระทบต่อการใช้ชีวิตเมื่อประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางใช้ชีวิตได้ตามปกติ ประชาชนบางส่วนก็เปลี่ยนมาทำงานที่บ้านทำให้จำนวนผู้โดยสารชาวไทยลดลงไปด้วย เราประมาณการว่า รายได้ของคนขับตุ๊กตุ๊กลดลงประมาณ 70% เลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเราต้องย้อนกลับไปมองที่เป้าหมายของเราอีกครั้งว่า เราจะสนับสนุนให้คนขับมีรับรายได้ที่เพียงพอได้อย่างไร โจทย์ที่เพิ่มขึ้นคือเราควรทำอย่างไรดี

ด้วยเหตุนี้เราจึงคิดค้นการให้บริการรูปแบบใหม่และเป็นที่มาของเว็บไซต์นี้ เราหวังว่าเว็บไซต์จะช่วยสร้างการเข้าถึงบริการของตุ๊กตุ๊กเราได้ง่ายขึ้น คนขับมีโอกาสนำรถของตัวเองมาทำงานขนส่ง คนขับมีโอกาสนำรถของตัวเองมาทำงานขนส่ง หรือมีลูกค้าที่สนใจเช่าตุ๊กตุ๊กของพวกเค้าในโอกาสต่างๆ รวมถึงการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากจากลูกค้าที่ต้องการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แบบจ้างประจำ

ในระยะสั้นพวกเราไม่ได้หวังว่าจะทำกำไรจากบริการนี้ เพียงแต่ต้องการให้คนขับของเรามีรายได้ ดังนั้นทุกค่าบริการ 500 บาทแรกต่อวันจะถูกชำระให้คนขับโดยตรงโดยบริษัทไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

แรงสนับสนุนของท่านจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือคนขับตุ๊กตุ๊กในครั้งนี้

ตุ๊กตุ๊กเจ้าประจำ

อีกหนึ่งทางเลือกหากท่านต้องการใช้ตุ๊กตุ๊กเป็นประจำ เราสามารถจัดคนขับเจ้าประจำให้ท่านได้

 “เรียกบริการนี้ว่า “ตุ๊กตุ๊กเจ้าประจำ” 

การจ้างประจำเหมาะกับกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันเช่น รับส่งบุตรหลานของท่านไปโรงเรียน ไปซื้อของ หรือพาเพื่อนไปเที่ยวรอบกรุงเทพฯ สำหรับบริษัทห้างร้านบริการนี้สามารถติดโลโก้ หรือดีไซน์พิเศษบนตุ๊กตุ๊กได้